Poradenství v životním prostředí - Odpady

- zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění

Vedení zákonem stanovené evidence odpadů, tzn. jednak průběžné evidence, jednak roční hlášení o produkci odpadů a způsobu nakládání s nimi, včetně zpracování přehledu pro ČSÚ a jejich ohlášení do systému ISPOP.

Vyřizování veškerých potřebných souhlasů na příslušných úřadech, tzn. např. souhlasy k úpravě nebezpečných odpadů, souhlasy k "netřídění" odpadů.

Poradenství při optimalizaci nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, tzn. jejich třídění, shromažďování, označování, balení apod.

Poradenství při využívání a odstraňování odpadů.

Zajištění funkce odpadového hospodáře.

Sledování zákonných povinností zákazníka v oblasti nakládání s odpady a jejich předávání s příslušným upozorněním zákazníkovi.

KONTAKTY

Ing. Tomislav Vencovský
Táborská 116
261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.: 602 591 150
Tel.: 318 633 436
Fax: 326 531 220

E-mail: vencovsky@eko-poradenstvi.cz
Web: www.eko-poradenstvi.cz

Kontaktní formulář