Poradenství v životním prostředí - Chemické látky

- zákon č. 350/2011 Sb., v platném znění

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a 1272/2008

Provádění školení fyzických osob o nakládání s vyjmenovanými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Zpracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vyjmenovanými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Poradenství pro oblast nakládání s chemickými látkami a směsmi, tzn. zejména jejich balení, označování, kompletnost a správnost bezpečnostních listů apod.

V případě potřeby zajištění odborně způsobilé osoby k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Zpracování protokolu o nezařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií.

KONTAKTY

Ing. Tomislav Vencovský
Táborská 116
261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.: 602 591 150
Tel.: 318 633 436
Fax: 326 531 220

E-mail: vencovsky@eko-poradenstvi.cz
Web: www.eko-poradenstvi.cz

Kontaktní formulář