Poradenství v životním prostředí - Ing. Tomislav Vencovský

Podnikáte a nemáte prostor zabývat se složitou problematikou souvislostí a předpisů z oblasti životního prostředí?

Potřebujete pomoc nebo radu při řešení stále složitějších právních předpisů a povinností v oblasti problematiky životního prostředí?

Nabízím Vám dva typy poradenských služeb v oblasti životního prostředí:

  1. pravidelné, v rámci kterých je pro zákazníka zajišťováno zejména vedení průběžné evidence odpadů včetně následného ročního hlášení, jsou prováděny prohlídky daného provozu, kdy je zjišťován aktuální stav sledovaných oblastí s případným upozorněním na nedostatky a s doporučením nápravných opatření, dále jsou sledovány podmínky nakládání s obaly a podmínky nakládání s chemickými látkami a směsmi.
  2. jednorázové, v rámci kterých jsou zpracovávány provozní řády zařízení k nakládání s odpady, v případě potřeby jsou zpracovávány evidence a hlášení nakládání s odpady a obaly, proškolování osob nakládajících s chemickými látkami a směsmi, pomoc při interních auditech ISO 14001 a zpracování různých dalších dokumentů (např. ekologická újma, protokol o nezařazení objektu - prevence závažných havárií).

Touto problematikou se zabývám již řadu let a mám bohaté zkušenosti, podložené dlouholetou praxí na úřadě i v konkrétních provozních podmínkách, a to nejen ze zpracování agendy firmám, ale i z řešení konkrétních problémů, které se v praxi vyskytují.

Klienty podporuji i v jednání na různých úřadech a institucích řešících povinnosti firem při dodržování legislativy v životním prostředí.

Ve své praxi spolupracuji s několika desítkami malých i velkých firem, od živnostníků až po velké akciové společnosti. Řada dalších subjektů využívá mé pomoci podle aktuální potřeby.

V rámci jednotlivých typů oblastí, které pro firmy zabezpečuji, jsou při dlouhodobější spolupráci se zákazníkem prováděny pravidelné návštěvy a v případě potřeby zákazníka v časových termínech dle vzájemné dohody. Součástí návštěvy je prohlídka daného provozu s pověřeným pracovníkem zákazníka, kdy je zjišťován aktuální stav sledovaných oblastí. Průběžně jsou zajišťovány pravidelné činnosti v rámci dohodnuté spolupráce. V případě potřeby je zákazník upozorněn na nedostatky a jsou doporučena příslušná nápravná opatření s tím, že zjištěný stav je zaznamenán do zprávy a předán zákazníkovi.

Jednorázové služby, tedy např. školení, zpracování různých dokumentů, dokumentací a evidencí jsou řešeny individuálně podle potřeb zákazníka.

Cenové relace vždy závisí na rozsahu konkrétní služby a jsou předem dohodnuty se zákazníkem.

KONTAKTY

Ing. Tomislav Vencovský
Táborská 116
261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.: 602 591 150
Tel.: 318 633 436
Fax: 326 531 220

E-mail: vencovsky@eko-poradenstvi.cz
Web: www.eko-poradenstvi.cz

Kontaktní formulář